జూటూరు లో వైయస్ జగన్ ను కలిసిన రైతులు

జూటూరు లో వైయస్ జగన్ ను కలిసిన రైతులు

01-12-2017

జూటూరు లో వైయస్ జగన్ ను కలిసిన రైతులు

కర్నూలు జిల్లా--జూటూరు లో వైయస్ జగన్ ను కలిసిన రైతులు..

కొత్తపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి హంద్రీనీవా కాలువ నిర్మాణం జూటూరు వరకు పొడిగించాలని వినతిపత్రం ఇచ్చిన రైతులు..

Click here for Photogallery