రోజంతా కార్యక్రమాలు

రోజంతా కార్యక్రమాలు

13-12-2017

రోజంతా కార్యక్రమాలు

తెలుగు మహాసభల్లో రోజంతా సాహిత్య సదస్సులు, చర్చలు ఉంటాయి. సాయంత్రం వీనుల విందైన సంగీతం వింటూ, కనువిందు చేసే నాట్యాలు చూస్తూ గడపొచ్చు. ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు ఉత్తమ ప్రమాణాలతో ఓ సాంస్కవృతిక ప్రదర్శన ఉంటుందని లలిత కళాతోరణం రవీంద్రభారతి, ఇందిరాప్రియదర్శిని ఆడిటోరియంలోనూ జానపద, శాస్త్రీయ సంగీత, నాట్య ప్రదర్శనలు ఉంటాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

కానుకగా తెలుగు వాచకం

ప్రతినిధులందరికీ తెలుగు వాచకాన్ని కానుకగా ఇవ్వాలని నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు. ప్రపంచంలోని తెలుగువారందరూ ఇంట్లో తెలుగు భాషను నేర్చుకునేలా, తెలుగు సంస్కృతి గురించి తెలుసుకునేలా ఓ వాచాకాన్ని రూపొందించాలని సీఎం నిర్వాహకులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ప్రతి ప్రతినిధికీ ఓ చేనేత సంచి, అయిదు రోజుల తెలుగు మహాసభల ప్రణాళికా పత్రం, తెలుగు వాచకం, కొన్ని పుస్తకాలను అందజేయాలని కోర్‌ కమిటీ భావిస్తున్నది. అతిథులందరినీ శాలువాతో సత్కరించి, ఒక జ్ఞాపికను బహూకరిస్తారు.