పసుపుతో గుండెకు మేలు!

పసుపుతో గుండెకు మేలు!

01-12-2018

పసుపుతో గుండెకు మేలు!

హృద్రోగుల్లో గుండె పనితీరు మెరుగుపర్చేందుకు సంప్రదాయ ఔషధమైన పసుపు ఉపయోగపడుతుందని అమెరికాలోని నెబ్రాస్కా యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు గుర్తించారు. గుండె జబ్బు గల ఎలుకలకు 12 వారాలపాటు రోజూ కొంత పసుపు అందించారు. వీటి గుండె పనితీరు ఆరోగ్యవంతమైన ఎలుకల మాదిరిగా మెరుగవ్వడాన్ని గుర్తించామన్నారు. హృద్రోగుల్లో రక్తాన్ని ఇతర శరీర భాగాలకు పంపే ఎడమ జఠరిక పనితీరును ఈ పసుపు పెంచుతుందని చెప్పారు.