ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమైన జోహో సీఈఓ శ్రీధర్ వెంబు

ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమైన జోహో సీఈఓ శ్రీధర్ వెంబు

06-05-2017

ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమైన జోహో సీఈఓ శ్రీధర్ వెంబు

బిలియన్ డాలర్ విలువ కలిగిన ఐటి దిగ్గజ కంపెనీ జోహో. దక్షిణ ఆంద్రప్రదేశ్ లో తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నామని ముఖ్యమంత్రికి శ్రీధర్ వెంబు తెలిపారు.