శ్రీవారి అన్నప్రసాదానికి అమెరికా భక్తుల ప్రశంస

శ్రీవారి అన్నప్రసాదానికి అమెరికా భక్తుల ప్రశంస

19-07-2019

శ్రీవారి అన్నప్రసాదానికి అమెరికా భక్తుల ప్రశంస

తిరుమలలో టీటీడీ వితరణ చేస్తున్న అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన అమెరికన్‌ యాత్రికులు ఆహారం చాలా బాగుందంటూ ఆనంద భరితులయ్యారు. గాడ్స్‌ పుడ్‌ ఈజ్‌ వెరీగుడ్‌ అంటూ ప్రశంసించారు. అమెరికాకు చెందిన 20 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వారు ఆలయం వెలుపలకు వచ్చే సరికి భోజన సమయం కావడంతో టీటీడీ సిబ్బంది సూచన మేరకు మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన్నప్రసాద భవనానికి చేరుకుని నాలుగో నంబరు హాలులో బఫే విధానంలో అన్న ప్రసాదం స్వీకరించారు. పదార్థాలన్నీ రుచిగా ఉన్నాయంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.