అమెరికా తెలంగాణ సంఘం నూతన కార్యవర్గం

అమెరికా తెలంగాణ సంఘం నూతన కార్యవర్గం

అమెరికా తెలంగాణ సంఘం (ATS) హౌస్టన్ టెక్సాస్ లోని మారియట్ వెస్ట్ చేస్ హోటల్ లో సమావేశమై నూతన కార్యవర్గ సబ్యులని ఎన్నుకోవటం జరిగింది. 2023 -2024 సంవత్సరాలకు గాను ఈ క్రింది కార్యవర్గ సబ్యులని ఎన్నుకోవటం జరిగింది.సెక్రెటరీ చందు తల్లా వారితో ప్రమాణస్వీకారం చేయుంచటం జరిగింది.

1.  President - Narender Reddy Chemarla for 2023
2.  President Elect - Sreedhar Kanchanakuntla for 2024-2025
3.  Executive Director - Venkat Manthena
4.  General Secretary - Chandu Talla
5.  Treasurer - Jagapathi Veerati
6.  Jt. Secretary - Srujana Byru
7.  Jt. Treasurer - Anu Kalakuntla

Board of Trustees :

8.  Ravi Upad - Charlotte, NC
9.  JP Mudhireddy - Houston, TX
10. Raghu Sunkireddy - Houston, TX
11. Krishna Rangaraju - Chicago, IL
12. Kalyan Anandula - Chicago, IL
13. Ram Vanapally - Detroit, MI
14. Tilak Boinapally - Lansing, MI
15. Naveen Reddy Gaddam - Seattle
16. Srinivas Reddy Bandarapu - Seattle
17. Satish Reddy - Houston
18. Ashok Ellendula
19. Narsimha Nagulavancha
20. Vishnu Madhavaram- D.C
21. Aravind Thakkalapally
22. Shashi Sadineni - Sandiego, CA

Advisory Council:

1) Karunakar Madhavaram

Chair

2) Bangar Reddy Aaloori 

Co-Chair

3) Satyanarayana Reddy Kandimalla
4) Dr. Prabhakar Rao Gunuganti
5) G L N Reddy
6) Dr Raj Rangineni
7) Mahesh Taneeru

National Coordinator: Ravi Dhannapuneni
Overseas Coordinator: Narender Mandal Reddy
Cultural advisor: Dr. Padmaja Reddy, Hyderabad
Overseas Advisor:  Ramchandra Reddy Banapuram, Hyderabad
Media chair: Yadagiri Reddy

 

Click here for Photogallery

 

Tags :