శ్రీశ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి ని కలసిన దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ

శ్రీశ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి ని కలసిన దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ

కంచి కామకోటి పీఠం 70వ పీఠాధిపతి శ్రీశ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి అనుగ్రహం పొందిన దేవదాయ శాఖామాత్యులు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ, మరియు కమిషనర్ గార్లు.

 

Click here for Photogallery

 

 

Tags :