మే నెల 14 న తానా తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులు

మే నెల 14 న తానా తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులు

ప్రతీ నెల రెండవ శనివారం "తానా తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులు" పేరిట నిర్వహించే కార్యక్రమంలో భాగం గా మే నెల 14 వ తేది న EST 10 AM / IST 7.30 pm కి తారా ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో "సంగీత నాట్య తరంగిణి " నిర్వహించ బడుతోంది.

సుప్రసిద్ధ నాట్య గురువుల శిష్య బృందాల నాట్య ప్రదర్శనలు, జాన పద గీతాలాపనలు మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటాయి.

మీరంతా తప్ప కుండా జూములో ఈ కార్యక్రమం వీక్షించి జయ ప్రదం చె్యాలని కోరుతున్నాం.

TANA is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: TANA SAMSKRUTHIKA SIRILU
Time: May 14, 2022 07:30 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/5968733424...

Meeting ID: 596 873 3424
Passcode: 12345

One tap mobile

+12532158782,,5968733424#,,,,*12345# US (Tacoma)
+13017158592,,5968733424#,,,,*12345# US (Washington DC)

Dial by your location

+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)

Meeting ID: 596 873 3424
Passcode: 12345

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/k0ur8xUQL

 

Tags :