తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుకలు

తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుకలు

"తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక "
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం - అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం )

వ్యావహారిక భాషోద్యమ పితామహుడు

శ్రీ గిడుగు వేంకట రామమూర్తిగారి జయంతి (ఆగష్టు 29) సందర్భంగా
“తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుకలు” – ఆగష్టు 28, 29 రెండు రోజులు

శనివారం, ఆదివారం – ఆగష్టు 28, 29, 2021
(భారత కాలమానం – 8:30 PM; అమెరికా – 8:00AM PST; 10:00AM CST; 11:00 AM EST)

“తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో సరిక్రొత్త కోణం”
లబ్దప్రతిష్టులైన సాహితీవేత్తల జీవన ప్రస్థానాన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులే ఆవిష్కరించే అపూర్వ ఘట్టం  

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి. 

రెండు రోజులు ఇవే క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

  1. TANA TV Channel – in YuppTV
  2. Facebook: https://www.facebook.com/tana.org
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. www.youtube.com/tvasiatelugu
  5. www.youtube.com/manatv

 మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org

 

Tags :