డికె అరుణకు స్వాగతం పలికిన టీటిఎ నాయకులు

డికె అరుణకు స్వాగతం పలికిన టీటిఎ నాయకులు

తెలంగాణ అమెరికన్‌ తెలుగు అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో న్యూజెర్సిలో మే 27 నుంచి 29వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న మెగా కన్వెన్షన్‌లో పాల్గొనేందుకు బిజెపి నాయకురాలు శ్రీమతి డి.కె. అరుణ న్యూజెర్సి వచ్చారు. ఆమెకు టీటిఎ నాయకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

Click here for Photogallery

 

 

Tags :
ii). Please add in the header part of the home page.