మన ఆటా - జానపదాల కోట

మన ఆటా - జానపదాల కోట

Inaugural Procession July 2nd, 2022 8 am-9 am

మునుపెన్నడూ మహాసభలలో కనివినీ ఎరుగని రీతిలో 125 మందితో “స్వాగతోత్సవ జానపద సంబరాలు”

#ATAInauguralProcession

A Grand procession demonstrates folk diversity of Telugu states.

Grand Inaugural procession demonstrates folk diversity of Telugu culture happening in ATA Mega Convention for first time in US History with various participants from India and US (11 states),

Do not Miss Inaugural procession – Feast to watch and Enjoy

Major Attractions are:

 • Pothu Raju – Ramarao – India
 • Dhol – Dev garjana team -- Virginia
 • Folk Singing -- Janardan Pannela -- Atlanta
 • Dappu -- Srinivas Mannapragada -- Losangels
 • Ghatam – Ashokkumar Chinthakunta -- Newyork
 • Garaga -- Lakshmi Narayana -- Virginia
 • Koya – Anupama Doma -- Maryland
 • Bonalu – Sruthi Chamala – North Carilona
 • Sammakka – Sarakka – Delaware
 • Gobbillu – Newjersy
 • Dolu Sannayi – Dallas
 • Bathukamma – Jayasri Telukuntla – Virginia
 • Kolatam – Niveditha Bhaskara – Virginia
 • Lambadi – Sandhya Eegala – Virginia
 • Dhimisa – Geetha Reddy – Virginia
 • Nagara Sankeerthana 1 – Lalitha Rampalli – Virginia
 • Nagara Sankeerthana 2 – Madhavi Mylavarapu -- Virginia
 • All Committee Ladies – Flowers, Pots and Lamps – Virginia

Note:

 • All Men in white Panche – Kanduva / Dhoti set / Kurta Paijama
 • All Women in Pattu Saree’s / Lehengas – Voni
 • Committee ladies preferably in Yellow Sarees
 • Please do not join in between Dance groups, just follow behind the Procession.

 

Tags :