తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ ను ఆటా సభలకు ఆహ్వానించిన సభ్యులు

తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ ను ఆటా సభలకు ఆహ్వానించిన సభ్యులు

ATA Trustees Raghuveer Reddy and Sharath Vemula formally invited Bandi Sanjay Kumar garu who is a Member of the Lok Sabha representing the Karimnagar constituency since 2019 & Telangana State president of the Bharatiya Janata Party and A.P. Jithender Reddy garu, who was the Member of Parliament to attend the ATA 17th Conference and Youth Convention to be held from July 1-3,2022. American Telugu Association-ATA

Walter E. Washington Convention Center Washington, DC

Visit www.ataconference.org

 

 

Tags :